PENGAWAS HUTAN G11 – Sarawak

SPANS – Posted by SPANS | 3 Jan 2018
Sarawak, Malaysia Government

SPANS

PENGAWAS HUTAN G11 – Sarawak

Calon-calon bagi lantikan hendaklah warganegara Malaysia yang bermastautin di Sarawak dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan dan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

a) Penilaian Menengah Rendah/Sijil Rendah Pelajaran serta Sijil Perhutanan Pengawas Hutan daripada sekolah perhutanan kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau

b) Penilaian Menengah Rendah/Sijil Rendah Pelajaran serta Sijil Perhutanan Pengawas Hutan daripada Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; dan

c) lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu pada peringkat Penilaian Menengah Rendah/Sijil Rendah Pelajaran atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pekerja Rendah Awam Khas (PRAK) (Pekerja Hutan), Pembantu Am Rendah adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Pengawas Hutan Gred G11, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:-

(a) mempunyai kelayakan di perenggan (a) di atas; atau

(b) (i) mempunyai Sijil Perhutanan (Pengawas Hutan) daripada Sekolah Latihan Perhutanan Kerajaan atau Sijil Perhutanan Pengawas Hutan daripada Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; atau

(ii) lulus peperiksaan yang berkaitan yang ditetapkan oleh ketua jabatan; dan

(c) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan Pengawas Hutan, Gred G11, adalah tertakluk di bawah skim perkhidmatan tersebut yang sedang berkuatkuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

  How to Apply

  E-Recruitment Registration Instruction
  Please Follow the instructions provided in the above link to apply using e-Recruitment for the government jobs

  E-Recruitment Registration
  For interested applicants, please go to the above link to apply.

  Only application via E-recruitment is accepted

  The following Job advertisement (including all written contents) on this web page is COPYRIGHTED, owned and posted by SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM NEGERI SARAWAK. Please do not repost, republish, modify, copy or distribute any of the said materials and contents in any ways possible as it is STRICTLY PROHIBITED.

  Reference Link: https://sarawakjobs.com/job/2015-10102015gov147/
  Job Categories: Government (Public Administration) (o) and Others.
  Job Types: Government.
  Job Tags: gov job, gov jobs, government, government vacancies, govjob, govjobs, job gov, jobgovernment, vacancies government, and vacancy gov.
  Salary: Negotiable.
  Job expires in 14 days

  All Job advertisements including all contents on this website is COPYRIGHTED (DMCA). Republishing without authorization is prohibited. Refer to our Content Usage Guidelines for matters related to Collaborations & Republishing of our Jobs contents.

  Login / Register to Apply Job Or Refer to "How to Apply" above

  You must login or create an account in order to apply a job

  Register